Kamila Kasprzyk
i Aleksandra Hajduk

Październik 19, 2018

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych

Stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych Stosowanie zaliczek przez strony zawieranych umów jest bardzo popularne. Dotyczy wszelkich umów o charakterze wzajemnym, w tym umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Stosowanie zaliczki jest zawsze powiązane z jakimś stosunkiem zobowiązaniowym. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestie związane z odróżnieniem zaliczki od innych podobnych instytucji, jak również udzieleniu zaliczki na gruncie prawa zamówień publicznych. Rozliczaniu zaliczki oraz jej zabezpieczeniu zostanie poświęcony osobny wpis. Definicja i funkcja zaliczki. Instytucja zaliczki nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym, mimo że regulacja ta posługuje się tym pojęciem, np. przy umowie zlecenia. Funkcja zaliczki wyraża się w tym, iż stanowi ona częściową zapłatę za spełnienie świadczenia (przedpłatę na poczet wynagrodzenia), a w przypadku jego niewykonania przez drugą ze stron umowy […]
Październik 8, 2018

Numer dziennika ustaw ma znaczenie

Numer dziennika ustaw ma znaczenie Pytanie wydaje się błahe w stosunku do całej procedury przetargowej, a jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wskazanie nieaktualnego numeru publikatora może mieć dotkliwe konsekwencje. Wydawałoby się bowiem, że użycie publikatora, czy to w umowie, czy to w ustawie ma wyłącznie cel informacyjny. Czasami nawet nie wskazujemy publikatora, a piszemy jedynie „zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych”. O tym jednak, jak ważny jest to szczegół przekonał się jeden z odwołujących, którego gwarancja bankowa nie obejmowała wszystkich sytuacji zatrzymania wadium, uregulowanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, z uwagi na podanie nieaktualnego Dziennika Ustaw. Jak wskazuje orzecznictwo KIO[1], problem jest naprawdę istotny. Warto przytoczyć sprawę, gdzie Zamawiający prowadził, w trybie przetargu […]
Wrzesień 23, 2018

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy

Zamówienia w POPC – najczęstsze błędy Realizacja projektów POPC wymaga w pewnych przypadkach przeprowadzenia przez przedsiębiorcę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to zadanie bardzo trudne. Pierwsze wątpliwości budzi już samo ustalenie, czy w danym przypadku niezbędne jest stosowanie ustawy PZP. Szerzej o tym było w http://okablowani.pl/stosowanie-ustawy-pzp-w-ramach-realizacji-projektu-z-srodkow-ue/ Ustalenie, jakie przepisy mają zastosowanie w naszym postępowaniu, to jednak dopiero pierwszy problem. Prawda jest taka, że podmiot prywatny zwykle nie ma żadnego doświadczenia przy realizacji zamówień publicznych. Przez to przedsiębiorcy popełniają błędy. Skutki mogą być wyjątkowo dotkliwe, gdyż w przypadku realizacji projektu każde zamówienie jest dokładnie weryfikowane pod kątem legalności, a każde naruszenie może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej… w wysokości nawet do 100 % dofinansowania. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z […]