Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Czego zamawiający może żądać od wykonawcy w imię ochrony środowiska i działań prospołecznych?
Styczeń 11, 2019
Zmowa przetargowa w świetle zamówień publicznych
Luty 8, 2019

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Wczoraj, tj. 24 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po wielu miesiącach od opublikowania na stronie UZP Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, udostępniono pierwszy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Obecnie projekt jest w fazie opiniowania, co oznacza, że jego treść może ulec zmianie, niemniej jednak wynika z niego, że wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych czeka wiele zmian, a część z nich na pewno będzie korzystna. Nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt zostanie skierowany do Sejmu. Główne założenia ustawy to:

  • zastąpienie dotychczasowej ustawy PZP z 2004 r. nowym aktem prawnym, co ma zapewnić zwiększenie przejrzystości tego aktu prawnego;
  • zapewnienie podstaw prawnych do stworzenia polityki zakupowej państwa;
  • uproszczenie procedur i warunków udziału w postępowaniu;
  • wzmocnienie pozycji wykonawcy przy wykonywaniu umowy w szczególności poprzez stworzenie listy klauzul abuzywnych w umowach;
  • usprawnienie procesu odwoławczego poprzez obniżenie opłat za wniesienie skargi oraz utworzenie jednego sądu okręgowego upoważnionego do rozpatrywania odwołań w sprawach zamówień;
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania koncyliacyjnego przed KIO;
  • zwiększenie roli informacyjnej Prezesa UZP.

Lektura nowego projektu będzie… długa. Nowa ustawa ma mieć 682 artykuły. Może to budzić kontrowersje, gdyż powinniśmy dążyć do zmniejszenia objętości aktów prawnych. Rozszerzenie regulacji może być uzasadnione, tylko w przypadku, gdy równocześnie usunięte zostaną przepisy specustaw wprowadzających szczegółowe regulacje, a nowa ustawa PZP będzie miała charakter kompleksowy.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565433#12565433

Nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt nowej ustawy. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój sytuacji, o którym na pewno będziemy informować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *