E – faktura w zamówieniach publicznych

Elektroniczna postać oferty
Marzec 22, 2019
Niedopuszczalne modyfikacje umowy
Kwiecień 16, 2019

E – faktura w zamówieniach publicznych

Już 18 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ma na celu wdrożenie Dyrektywy 2014/55/UE, która wprowadza tzw. „normę europejską dotycząca fakturowania elektronicznego”. Równocześnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło platformę PEF[1] umożliwiającą przekazywanie e- faktur wystawianych w związku z realizacją zamówień.

Przyczyny zmian

Zgodnie z treścią Dyrektywy 2014/55/UE, konieczne jest ujednolicenie podstawowych elementów faktury, w ten sposób, by umożliwić wysyłanie i odbiór faktur elektronicznych między systemami wykorzystującymi różne normy techniczne, w szczególności dotyczy to systemów różnych krajów UE. Platforma PEF pozwala na przesyłanie faktur w formacie XML, o ustandaryzowanej treści i formacie. Dzięki temu, możliwe będzie całkowite zautomatyzowanie procesu przekazywania dokumentu oraz jego dalszego przetwarzania.

Czy wszystkie zamówienia zostały objęte obowiązkiem dopuszczania e- faktury?

Co do zasady tak. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

  1. od 18 kwietnia 2019 r. przepisy ustawy o e-fakturze, będą miały zastosowanie do wszystkich postępowań prowadzonych w trybie ustawy PZP.
  2. od 1 sierpnia 2019 r. przepisy ustawy o e-fakturze będą miały zastosowanie również w zamówieniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.
  3. w przypadku zamówień publicznych, do których nie stosujemy przepisów PZP, zamawiający może wyłączyć stosowanie e -faktury.

Oznacza to, że zasadą stanie się przesyłanie faktur za pośrednictwem platformy, a tylko w szczególnych przypadkach, zamawiający będzie miał możliwość wyłączenia stosowania platformy PEF.

Informacje dla Zamawiających

Wraz z wejściem ustawy w życie, każdy zamawiający jest zobowiązany umożliwić wykonawcom dostarczenia faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF. Nie oznacza to, że konieczne jest założenie konta do daty wejścia w życie przepisów, jednakże od tego momentu wykonawcy mogą domagać się przekazania faktury wystawionej w ramach udzielonego zamówienia za pomocą platformy.

Zamawiający będą również musieli zmienić odpowiednie zapisy we wzorach umów poprzez wprowadzenie, obok dotychczasowego sposobu dostarczania faktury VAT, zapisy pozwalające na skorzystanie z platformy PEF.

Informacje dla Wykonawców

Istotną informacją dla wykonawców jest to, że możliwość wysyłania e-faktur wystawianych w ramach udzielonego zamówienia jest uprawnieniem wykonawcy, a nie jego obowiązkiem. Oznacza to, że jeżeli wykonawca nie ma programu pozwalającego na wygenerowanie odpowiedniego pliku, może dostarczyć fakturę w tradycyjny sposób.

W przyszłości możliwe będzie wykorzystanie platformy nie tylko do przekazywania e-faktur. Zgodnie z projektem rozporządzenia[2], w ramach platformy będzie można przekazywać takie dokumenty jak zamówienia, awiza dostawy, potwierdzenia odbioru, faktury korygujące i noty księgowe.

Możliwe, że w trakcie prac nad aktem prawnym zakres dokumentów ulegnie rozszerzeniu.

[1] Platforma dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF

[2] rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 9   ust. 2   ustawy z   dnia 9   listopada 2018 r.    o   elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach  publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191)

1 Komentarz

  1. […] Już 18 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ma na celu wdrożenie Dyrektywy 2014/55/UE, która wprowadza tzw. „normę europejską dotycząca fakturowania elektronicznego”. Równocześnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło platformę PEF umożliwiającą przekazywanie e- faktur wystawianych w związku z realizacją zamówień. Więcej na bezwadium.pl […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *