Odwieszenie postępowań przed KIO?

Zmiany w realizacji umów w sprawie zamówień publicznych – COVID-19
Marzec 24, 2020

Rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z dnia 28 kwietnia 2020 r. planuje się wprowadzenie kolejnych zmian w obowiązującym prawodawstwie.  Jedna z propozycji zmian dotyczy uchylenia treści art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „specustawa”). Oznacza to, że przywrócony zostanie bieg terminów procesowych i sądowych oraz bieg terminów postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Inaczej mówiąc, w przypadku przyjęcia ustawy w ww. kształcie, Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Co istotne, bieg terminów zostanie wznowiony siedem dni od wejścia w życie nowelizacji, która de facto ma zacząć obowiązywać już następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zatem terminy w  postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 specustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej specustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia ustawy.

Wejście zatem w życie projektu ustawy w obecnym kształcie spowoduje powrót do rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą w dotychczasowym trybie. Ustawa skierowana została do prac w Sejmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *