nowelizacja PZP

czerwiec 28, 2019

Nowelizacja PZP – zmiana sposobu reprezentacji przed KIO

Nowelizacja PZP – zmiana sposobu reprezentacji przed KIO O potrzebie wprowadzenia gruntownych zmian w ustawie o zamówieniach publicznych (PZP) mówiono już od dawna, lecz dopiero w ostatnim czasie na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych (numer druku – UD472), a w nim propozycja zmian dotyczących sposobu reprezentacji stron postępowania przed KIO. Planowane jest znaczne ograniczenie kręgu […]