opłąty za autostrady

wrzesień 19, 2018

Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL

Nieogłoszone, ale rozstrzygnięte zamówienie na obsługę systemu viaTOLL Negocjacje bez ogłoszenia jest to szczególny tryb, który pozwala na udzielenie zamówienia tylko wybranym przez zamawiającego podmiotom. W związku z tym, że krąg podmiotów w takim przypadku został znacząco ograniczony, ustawodawca określił szczegółowe przesłanki co do stosowania tego trybu. Nie przeszkodziło to jednak Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (GITD) i jego wykonawcy – Instytutowi Łączności, do zastosowania tego trybu w postępowaniach […]